Item No.

01. Hästen

Hästen för mig har en styrka, elegans, klokhet och inte minst sensualitet.

Item No.

02. Måleriet

I måleriet finner man även spänningen i de uppkomna mellanrumsformerna.
Ett samspel mellan naturen och livet.

Item No.

03. Fragmentariskt

Rörelsen blir så kraftig att både konturer och markerad färg upplöses och blir till något som snabbt passerar oss och som vi bara uppfattar fragmentariskt.