Målningar

Olja

Urval

Hennes konst är fylld av starka känslor och rörelse och ett slags samspel med både naturen och livet - inte minst i hennes val av palett.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1